2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Kontenjan İlanı

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Sanatta Yeterlik Programına alınacak öğrenci kontenjanı ile ilgili ek ilan verilmesi hususları görüşüldü.

 

Enstitümüz Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında alınacak T.C. Uyruklu öğrenci kontenjanı ilanında, başvuru işlemleri, adaylarda aranacak şartlar ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenen belgelerin ekte belirtildiği şekliyle kabulüne ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Sanatta Yeterlik Programı ve Kontenjanı

Anasanat Dalı

Yüksek Lisans Mezunları İçin

Resim ASD

Sanatta Yeterlik

T.C. Uyruklu

3

 

 

 

 

 

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

1.Sanatta Yeterlik programına başvuracak adayların YDS, e-YDS, YÖKDİL’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almış olması gerekir. YDS, e-YDS, YÖKDİL Belgeleri Geçerlilik Süresi 5 yıldır. YDS, e-YDS ve YÖKDİL dışındaki sınav puanları son iki yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

2. Sanatta Yeterlik programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; sınav değerlendirme yüzdelikleri başvuran adayların yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil notunun %20’si ve alan yeterlik sınavı notunun %60’ı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 65 olması gerekir.

3. Lisansüstü programlara başvuracak erkek adayların askerlikten tehirli olması ya da asker kaçağı durumunda olmaması gerekir.

4. Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.

5. Posta ve kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir

 

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER


Başvurular Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimine Online yapılacaktır. Online Başvuru tamamladıktan sonra sistemden alınacak başvuru form’u Anasanat Dalı başkanına imzalatılarak Enstitümüz öğrenci işleri birimine elden teslim edecektir.

YDS, e-YDS ve YÖKDİL dışındaki sınav puanları olan adaylar onaylı dil belgelerini Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Birimine başvuru tarihlerinde elden teslim edecektir.  

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. Bir adet fotoğraf (Fotoğraf adayı tanıyabilecek şekilde cepheden çekilmiş ve vesikalık olmalıdır)
 2. Lisans ve Yüksek Lisans Diploması
 3. Lisans ve Yüksek Lisans Transkript
 4. T. C. Kimlik Fotokopisi
 5. Yabancı Dil Belgesi

 

    Not: (e- Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri geçerlidir)

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EK İLAN İLE T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ MÜRACAATLARI

 

ÖĞRENCİ MÜRACAATLARI

 

16 Kasım 2020

LİSTE İLANI

 

17 Kasım 2020

MÜLAKAAT

Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik:

Sınav Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi İlgili Bölüm Binaları

 

 

18 Kasım 2020 / Saat:09:00

KAZANANLARIN İLANI

 

23 Kasım 2020

KAZANANLARIN KESİN KAYDI

 

24 Kasım 2020

YEDEKLERİN MÜRACAATI / KAYDI

 

25 Kasım 2020

 

SANATTA YETERLİK PROGRAMI ALAN YETERLİK SINAVI ESASLARI

 

 

Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programına alınacak öğrencileri tespit etmek için uygulanacak Alan Yeterlik Sınavı Yazılı ve Mülakat/Portfolyo İncelemesi olmak üzere iki aşamadan oluşur ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

 

Yazılı Sınav

 

Adayların genel sanat bilgisi, alanla ilgili bilgileri yorumlama ve uygun bağlamlarda kullanarak geliştirme veya oluşturma becerilerini ölçmek için yazılı olarak yapılır. Adaylar sınava toplu olarak alınır.

 

Mülakat/ Portfolyo İncelemesi

 

Sanatsal bilgi ve uygulamalara, adayın dosyasına ilişkin sözlü olarak yapılır. Adaylar sınava tek tek alınır.

Portfolyo incelemesi için adaylar başvurdukları sanat dalının özelliklerine göre, yapmış oldukları sanatsal çalışmalarını kapsayacak şekilde hazırlamış oldukları sunum dosyalarını mülakat sınavına alındıklarında jüriye teslim ederler.

 

Portfolyolar adaylara iade edilmeyecektir.

 

Portfolyolar:

 • Basılı portfolyo şeklinde;
 • Portfolyo adayın başvurduğu programdaki mesleki gelişimini gösteren ve buna ilişkin her türlü doküman ve görsel ve/veya işitsel malzemeyi kapsayacak şekilde hazırlanacak, varsa yayınları, aldığı ödüller vb. (ispat belgeleriyle birlikte); yapıtlarının görselleri bulunacaktır. Portfolyo içinde adayın özgeçmişi ve kompozisyon yer alacaktır.
 • Portfolyo içinde yer alan Kompozisyonda adaylar:
 1. Neden Sanatta Yeterlik eğitimi almak istediklerini ve amaçlarını;
 2. Hangi konuda uzmanlaşmak istediklerini;
 3. Çalışmayı düşündükleri tez konusunun kapsamı ve bağlamını açıklayıcı en az 250, en çok 300 kelimelik bir metin yazmalıdırlar. Metnin 12 punto Times New Roman yazı karakterinde ve bir buçuk satır aralıklı olarak yazılması zorunludur.

 

 • Görseller değerlendirmeye uygun şekilde yüksek çözünürlükte ve büyüklükte tek sayfaya basılmış, teknik bilgileri verilmiş olacaktır;
 • Adayın video, yeni medya, performans vb. gibi çalışmaları varsa bunların dijital kopyaları yanında, dosyada basılmış görselleri de olacaktır;
 • Adayın video, yeni medya, performans vb. gibi çalışmaları varsa bunların dijital kopyaları yanında dosyada basılmış görselleri de olacaktır; Sınav salonunda laptop, bilgisayar vb. teknik donanım sağlanmayacaktır.
 • Adaylar portfolyoda belirtmiş oldukları ve görselleri de portfolyoda bulunan yapıtlarından son beş yıl içinde yapmış oldukları en az 3 tanesinin orijinalini yanında bulundurmak ve mülakat/portfolyo incelemesi sınavına getirmek zorundadır.
 • Portfolyo sınav evrağıdır ve sınav sonrası adaylara geri verilmeyecektir.

 

 

Genel Başarı Değerlendirmesi

Yazılı sınavından 40 ve üstü puan alan adaylar Mülakat/Potfolyo İncelemesine alınırlar.

40’ın altında bir puan alan adaylar başarısız sayılırlar ve bir sonraki aşamaya giremezler.

Yazılı ve Mülakat/Portfolyo İnceleme sınavları ayrı ayrı değerlendirilir ve her birinin sınav notu 100 tam puan üzerinden belirlenir.

Alan Yeterlik Sınavı Puanı; Yazılı sınav puanının %40’ı ile Mülakat/Portfolyo İnceleme puanının %60’ının ortalaması alınarak 100 tam puan üzerinden belirlenir.

Alan Yeterlik Sınavından 50 ve üzeri not alanlar Yerleştirme Puanı hesaplamasına dâhil edilir.

 

NOTKesin kayıt işlemleri, şahsen veya noter vekaleti ve belgelerin asılları ile yapılacaktır.

 

 

25 Ağustos 2020
16 Temmuz 2020
23 Haziran 2020
25 Şubat 2020
15 Ekim 2019
10 Eylül 2019
05 Eylül 2019
25 Temmuz 2019
01 Temmuz 2019
17 Haziran 2019
31 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
02 Mayıs 2019
18 Nisan 2019
03 Nisan 2019
30 Ekim 2018
25 Haziran 2018
22 Haziran 2018
20 Mart 2018
Adres : Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 TALAS / KAYSERİ
Telefon : +90 (352) 437 55 82
Faks : +90 (352) 437 55 82
Öğrenci İşleri : +90(352) 207 66 66 - Dahili : 47805
E-Posta : gseerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu