Kamu Hizmet Standartları
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
 
HİZMETİN ADI
 
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
1
Gelen Evrak
EBYS üzerinden gelen evrak,
İlgili evrakın imzalı aslı.
1-4 Saat
2
Giden Evrak
EBYS üzerinden gelen evrak,
İlgili evrakın imzalı aslı.
1-4 Saat
3
Maaş
1-Ödeme Emri
2- Muhasebe İşlem Fişi (Maaş Avans)
2-Bordro
3-Bordro Özet
4-Personel Bildirimi
5-Banka Listesi
6-Personel Maaş Bilgileri
7- Terfi Listesi
8- Kıdem Listesi
9- SGK Kesenekleri
3 Saat
4
Telefon Ödemeleri
 1. Ödeme Emri Belgesi
 2. Fatura ve Detayı
 3. Fatura Tutarının Türk Telekom Hesabına Yattığını Belirtir Banka Dekontu
15 Dakika
5
Taşınır Kayıt ve Kontrol
1- Taşınır İşlemleri
2- Diğer Belge Girişleri
3- Barkod İşlemleri
4- Taşınır Raporlar
5- Yönetim Raporları
6- Yönetim İşlemleri Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri
1 Gün
6
Satın alma
 1. İstek Belgesi
 2. Teklif Mektubu
 3. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
 4. Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
 5. Onay Belgesi
 6. Muayene Kabul Komisyon Tutanağı
 7. Ödeme Emri Belgesi
7 Gün
7
Bütçe Hazırlama
1-Arazi Mekânlar Tespit Formu
2-Bütçe Gelir Fişleri
3-Bütçe Gider Fişleri
15 Gün
8
Yolluklar
1- Görevlendirme Yazısı (yurt içi veya yurt dışı)
2- Yurt İçi Geçici Görevli Formu
3- Yurt Dışı Görevli Formu
4- Sürekli Yurt İçi Görev Yolluğu
3 Gün
9
İzin İşlemleri
 1. Dilekçe, Mazeret, Raporlar
15 Dakika
10
Görev Sürelerinin Uzatılması
(Öğretim Gör., Arş. Gör. ve Okutmanlar)
1-Dilekçe
3-Faaliyet Raporu
2-Yönetim Kurulu Kararı
 
1 Gün
(2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunun 31.32.33
Maddelerinde belirtilen
süre tamamlandığında)
11
Enstitü Kurulu Karaları
 
1 gün
12
Yönetim Kurulu Kararları
İlgili birimlerden ve kişilerden teklif yazısı olması.
3 gün
13
Personel Nakil İşlemleri
İşe Başlama ve Ayrılma
1-Atama Onayı
2-Maaş Nakil Belgesi (Aslı)
3-Göreve Başlama Yazısı
4-İlişik Kesme Belgesi
 1. 1 Saat
 2. 1 Saat
 3. 1 Saat
 4. 1 Saat
14
Öğrenci İşleri
 
15 gün
15
Faaliyet Raporu
Birimimizin bir önceki yılın mali faaliyetleri
2-3 gün
16
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna istinaden Enstitümüz bünyesine gelen dilekçelere cevap verilmesi
Dilekçe
15 Gün içerisinde cevap vermek kaydıyla 1 saat.
 
* “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                          İkinci Müracaat Yeri:
İsim        : Bedia BAYGENÇLER                                                                   İsim: Nurgül ERYILMAZ
Unvan   : Şef                                                                                                Unvan     : Enstitü Sekreteri
Adres     : E.Ü Güzel Sanatlar Enstitüsü                                                        Adres     : E.Ü Güzel Sanatlar Enstitüsü
Tel.         : 0 (352) 437 5582 - 47805                                                              Tel.         : 0 (352) 437 5582 – 47800-47803
Faks       : 0 (352) 437 5582                                                                          Faks      : 0 (352) 437 5582
e-posta   : baygencler@erciyes.edu.tr                                                            e-posta   : nurgul@erciyes.edu.tr
Adres : Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 TALAS / KAYSERİ
Telefon : +90 (352) 437 55 82
Faks : +90 (352) 437 55 82
Öğrenci İşleri : +90(352) 207 66 66 - Dahili : 105 00
E-Posta : gseerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu