Akademik Personel

Müzik Bilimleri Anabilim Dalı
Adı Soyadı
Birim / Bölüm
: Müzik Bilimleri Anabilim Dalı / Müzik Anasanat Dalı
Görevi
: Araştırma Görevlisi
Telefon
: +90 352 207 66 66 Dahili: 34181
E-Posta
: baharozsen@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı