Misyon

MİSYON: Enstitümüzün misyonu; güzel sanatların çeşitli alanlarına özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek sanatçılar yetiştirmek; çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumu sanat açısından eğitmek, güzel sanatların yaşamın içinde yer almasını, bu yolla yaratıcı değerlerin topluma katkıda bulunmasını sağlamaktır. Ayrıca enstitümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında güzel sanatlar ve tasarım alanlarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, alanında özgün sanatlar ve bilgi üreten, bunları paylaşarak toplumun günlük hayatıyla kaynaştıran, yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi; sanat aracılığıyla kültürel farklılıkları, keşfetme yoluyla da artistik zekânın değerinin anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bunların yanında enstitümüz; üniversitelere ve serbest piyasadaki iş sektörlerine ve sanat merkezlerine, bilimsel ve sanatsal ölçütlere göre eğitilmiş iyi elemanlar ve sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda Güzel Sanatlar Enstitüsü; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapar, nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar. Ayrıca, disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için uğraşır ve sanayi ve diğer sektörler ile ortak projeleri destekler