Komisyonlar
Resim Anasanat Dalı Yeterlilik Komitesi
Komisyon Üyeleri
Prof. Nurdan GÖKÇE
Doç. Özlem GÖK
Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇORUH
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kürşat ALBAYRAK
Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Yeterlilik Komitesi
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Ganira HUSEYNOVA
Doç. Dr. Kıvanç AYCAN
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDEK
Dr. Öğr. Üyesi Levent DEĞİRMENCİOĞLU
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Heykel Anasanat Dalı
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SEVİNÇ
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ASLAN SEVİNÇ
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Resim Anasanat Dalı
Komisyon Üyeleri
Doç. Özlem GÖK
Prof. Nurdan GÖKÇE
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Müzik Bilimleri Anabilim Dalı/ Müzik Ansanat Dalı
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Kıvanç AYCAN
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan
Dijital Arşiv Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Bahar ÖZŞEN
Mehmet KAYGISIZ
Ölçme Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Bahar ÖZŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Levent DEĞİRMENCİOĞLU
Stratejik Plan Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Özlem GÖK
Doç. Osman YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan
Kalite Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇORUH
Prof. Dr. Aygül AYKUT
Doç. Osman YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan
Tez Ön İnceleme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Bahar ÖZŞEN
Eğitim Planlama ve İzleme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Kıvanç AYCAN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kürşat ALBAYRAK
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ASLAN SEVİNÇ
Bilimsel ve Sanatsal Araştırma Projeleri Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Nizam Orçun ÖNAL
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SEVİNÇ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan
Başarı, Teşvik ve Ödül Komisyonları
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Aygül AYKUT
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ASLAN SEVİNÇ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan