Ders Programları

DERS KATALOĞU SORUMLULARIResim Anasanat DalıYüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programı Katalog Sorumlusu:

Öğr. Gör. Nevin ENGİN

Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Katalog Sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Özlem DOĞAN

Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı Katalog Sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDEK

Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı Katalog Sorumlusu:

Öğr. Gör. İsmayıl HUSEYNOV