Müzik Anasanat Dalı

Müzik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı

Performans ağırlıklı bir program olmakla birlikte tarih, teori, araştırma metodolojisi, eğitim araştırmaları gibi alanlarda da öğrencilere uzmanlık imkânı sunmaktadır. Program seçmeli dersler ağırlıklı bir yapı ile tasarlandığından öğrenciler uzmanlık geliştirmek istedikleri alanlara yönelik dersleri seçebilirler. Performans alanında ilerlemeyi seçen öğrenciler enstrümanları ile farklı dönemlere ve stillere sahip eserleri yorumlamayı öğrenirler. Teorik alanlarda ilerlemek isteyen öğrenciler ise derinleşmek istedikleri alanlara dair literatürü tanırlar ve araştırmacılık tekniklerindeki yaklaşımların çeşitliliğini öğrenirler.

Amaç

Program, öğrencilere araştırmacılık yaklaşım ve yöntemlerini kazandırmayı, bu yolla performans süreçlerine dair araştırma yapabilme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bunu yaparken müzik disiplininin çok boyutlu yönlerini programa dahil ederek, her öğrencinin kendisini geliştirmek istediği konularda derinleşmesini sağlamayı amaç edinir.

Hedef

Program performans ve araştırmacılık alanlarında güncel yönelim ve uygulamaları takip eden, müziği sanat alanının yanında bir bilgi üretim mekanizması olarak da kullanan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Çıktıları

1. Araştırmacılık yaklaşımlarını tanır ve kullanır.

2. Güvenilir literatüre ulaşmanın yollarını bilir.

3. Bilimsel literatüre dair veri tabanlarına ulaşır.

4. Bir araştırmanın yürütülmesindeki basamakları bilir ve bu basamakları sistematik yollarla kullanır.

5. Akademik niteliği olan metin yazabilir ve bilimsel ortamlarda sunu yapar.

6. Müziğin tarihsel, kültürel özelliklerini bilir ve bu özellikleri gözeten projeler yapar.

7. Alanında farklı dönemlere ait eserlerin icra yapılarını tanır ve ihtiyaç halinde kullanır.