Tez İşlemleri

*Enstitümüz bünyesinde yazılan tezler için kullanılması gereken APA6 versiyonu web sitemizde yer alan yönergedir. Bununla birlikte Tez Yazım Kılavuzu dikkate alınmalıdır.