Anadolu Müzik Kültürleri Derneği

Dernek kuruluşundan itibaren tüm çalışmalarını, müziği toplumsal hayat içinde aktif ve üretken bir düşünce alanı olarak var edebilme amacı üzerine kurmuştur. Bu anlamda derneğin üye potansiyelini oluşturan akademisyenler, müzisyenler, müzik emekçileri ve müzik düşünürleri, insanlığın ürettiği en büyük iki birikim olarak görülebilecek “sanat” ve “bilim” alanlarının kadim mirasını “sosyal” hayata aktarmayı hedeflerler. Böylelikle, insanlığın “duygu” ve “düşünce” birikimlerinden oluşan “ortak bir hafızanın” Anadolu’nun temsil ettiği “ortak yaşam simgesi” üzerinden insanlığın bugününe ve geleceğine ışık tutabileceğine inanırlar. Söz konusu amaca ulaşabilmek için dernek “Anadolu Müzik Kültürü’nü” merkeze alan pek çok konser, seminer, panel, konferans, atölye çalışması ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmiş, görsel, işitsel ve yazılı ürünler ortaya koymuş; bu vesileyle yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiyi “insanı ve doğayı” müzik üzerinden bütünleştiren bir anlayışla kucaklamıştır.

Prof. Dr. Cenk GÜRAY (Başkan)
Prof. Dr. Oya LEVENDOĞLU (Başkan Yardımcısı)

Dernek Üyeleri:  Dr. Mehmet ARSLANBOĞA, Ezgi TEKİN, Aykut ŞAHİN, Elif GÜNGÖR SARIKAYA (Müzik Ana Bilim Dalı)

Anadolu Müzik Kültürleri Dergisi

Yıl: 2022 Sayı:01

Editörler: Mehmet ARSLANBOĞA, Ezgi TEKİN 

Dergi: https://anadolumuzikkulturleri.com/anadolu-muzik-kulturleri-dergisi/

Müzisyenlerin Uğradığı Hak İhlallerini İzliyoruz Raporu (2021)

Hazırlayan: Ezgi TEKİN

Editör: Mehmet Arslanboğa

Rapor: https://anadolumuzikkulturleri.com/muzisyenlerin-ugradigi-hak-ihlallerini-izliyoruz-raporu-2021/