Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERS YÜKLERİ


Öğretim Üyesinin Adı Soyadı: Prof. Dr. Oya Levendoğlu

Güzel Sanatlar Enstitüsünde Verdiği Dersler
T
P
MÜZ612 Tarihsel Süreçte Makam Kavramı30
MUZ602 Ana Bilim Dalı Semineri
03
MUZ 853/854/855 Uzm. Alan Dersi III/IV/V
4
0
MÜZ 889 Tez Danışmanlığı Dersi II (Şule Yıldız)
0
1
MÜZ 889 Tez Danışmanlığı Dersi II (Elif Güngör)01
MÜZ 812 Tez Çalışması II (Mehtap Ulubaşoğlu)
0
1
MÜZ 814 Tez Çalışması IV (Burak Kaynarca)0
1
MÜZ 815 Tez Çalışması V (Asiye Özer)
0
1
MÜZ 815 Tez Çalışması V (Tolga ÖZdemir)01
MÜZ 815 Tez Çalışması V (Erdinç Yankılıç)01
MÜZ 815 Tez Çalışması V (Aziz Erdoğan)01
MÜZ 815 Tez Çalışması V (Mehmet Arslanboğa)01
MÜZ 889 Tez Danışmanlığı Dersi II Altan Doğanbaş (Tez Önerisi)
0
1
Toplam
7
13

Öğretim Üyesinin Adı Soyadı: Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Güzel Sanatlar Enstitüsünde Verdiği DerslerTP
MÜZ624 Müzikolojide Yeni Yönelimler II30
Toplam30


Öğretim Üyesinin Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Eminova

Güzel Sanatlar Enstitüsünde Verdiği Dersler
T
P
MUZ619 Müzik Tarihinde Ortaçağ İslam Dünyası
3
0
Toplam
30


Öğretim Üyesinin Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Levent Değirmencioğlu

Güzel Sanatlar Enstitüsünde Verdiği Dersler
T
P
MUZ 815 Tez Çalışması V (Özgür Satar)
0
2
MUZ 815 Tez Çalışması V (Bahar Özşen)


MUZ 813 Tez Çalışması III (Ayça Demirci Özay)
0
1
MUZ 811 Tez Çalışması I (Sinan KOÇ)
0
1
MUZ 851-854 Uzm. Alan Dersi I/IV
4
0
MUZ 889 Tez Danışmanlığı Dersi II (Cevdet Mithat Canver - Tez Önerisi)
0
1
Toplam
4
6


Öğretim Üyesinin Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Özdek

Güzel Sanatlar Enstitüsünde Verdiği Dersler
T
P
MUZ640 Müzik ve Etnografya II
3
0
MÜZ852/854/855 Uzm. Alan Dersi II/IV/V
4
0
MUZ 815 Tez Çalışması V (Ezgi Tekin Arıcı) 
0
1
MUZ 815 Tez Çalışması V (Süheyla Özdemir)
01
MUZ 815 Tez Çalışması V (İstemi Furkan Yur)
01
MUZ 814 Tez Çalışması IV (Emre Toker)
0
1
MUZ 812 Tez Çalışması II (Özgür DİKBAŞ)
0
1
MUZ 889 Tez Danışmanlığı Dersi II (Hamdi Başar Arslan)
0
1
MUZ 889 Tez Danışmanlığı Dersi II (Çağlar Demirci-Tez Önerisi)
0
1
Toplam
7
7