İdari Personel
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Adı Soyadı
: Nurgül ERYILMAZ
Görevi
: Enstitü Sekreteri/Raportör
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 47803
E-Posta
: nurgul@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Mehmet KAYGISIZ
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 47805
E-Posta
: kaygisiz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Esma GÜLEÇ
Görevi
: Şef (Maaş Tahakkuk Muhasebe)
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 47806
E-Posta
: egulec@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Murat KILIÇ
Görevi
: Öğrenci İşleri/Özel Kalem
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 47800
E-Posta
: muratkilic@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı