Yayınlar-Projeler
Lisansüstü Öğrencilerimizin Bilimsel AraştırmaProjeleri ve Akademik Yayınları

BAP Projeleri

SST-2024-13315- Yüksek Lisans Projesi "Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin Müzik Eğitiminde Dokunsal Ezgi Haritası" EKİCİ S., AYCAN K. (Sosyal Bilimler ve Sanat Temelli Araştırma Destek Projesi)

SDK-2019-8386- Doktora Projesi "Çalgı Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Dijital Materyal Tasarımı" ORHAN E., DEĞİRMENCİOĞLU L.

SDK-2013-4563- Doktora Projesi "Cumhuriyet Dönemin Türk Tiyatrosunda Müzikli Oyunlar, Tiyatro Müziği Besteciliği ve Bu Alanın Günümüzdeki Durumu Üzerine Değerlendirmeler" EROL T., ARSLAN F.

SYL-2019-8797- Yüksek Lisans Projesi "Yeni Bir Sanat Formu Olarak Sanal Gerçeklik" ERDEM T., KARASU GÖKÇE N., ÇORUH L.

SYL-2019-9671- Yüksek Lisans Projesi “Resim Sanatında Gelenekselden Kavramsal Sanata "Aplike" (1960- )” GÖDE, Z., AYKUT, A.

SYL-2019-8735- Yüksek Lisans Projesi “Çağdaş Sanat Yapıtlarında Narsisizm Olgusu ve Estetik Bağlamı” KALAN, K., AYKUT, A.

SYL-2019-8734- Yüksek Lisans Projesi “Türkiyede Kuşaklararası Bakış Açısından Çağdaş Feminizm Sanat Pratikleri Kuramları Ve Aktiviteleri” KIRICI, S. AYKUT, A.

SYL-2019-8707- Yüksek Lisans Projesi “Çağdaş Sanatta Yabancılaşma Kavramı Rolü ve Kapsamı” AY, D., AYKUT, A.

SYL-2019-8703- Yüksek Lisans Projesi “Görsel Sanat Araştırmalarında A/r/t/ografi Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme” AY, D., AYKUT, A.


SYL-2023-13057- Yüksek Lisans Projesi “Soyutlama Bağlamında Sanatta Özdeşleyim Kavramı” YILDIRIM, Z., AYKUT, A.

SYL-2022-12401- Yüksek Lisans Projesi “Yeni İmgeci Resmin Çağdaş Sanata Yansımaları Ve Bir Uygulama Temelli Araştırma Örneği” BOĞUTEKİN, E., AYKUT, A.


Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ALKAN K.Y., DEĞİRMENCİOĞLU L. (2022) Bağlama Üstadı Ekrem Çelebi'nin İcra Üslubu Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi.

ORHAN E., DEĞİRMENCİOĞLU L. (2022) A New Aproach in Turkish Music Instrument Training: Augmented Reality Technolo, International Journal of Eurasian Education and Culture.

DURMAZ E., DEĞİRMENCİOĞLU L. (2021) Kemane Eğitimi: Perde Adlandırmalarına İlişkin Yeni Bir Yaklaşım, Sanat ve İnsan Dergisi.

MARAŞLI S., DEĞİRMECİOĞLU L. (2023) Müzik Eğitiminde WEB 2.0 Araçlarının Kullanımı: Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkiler, Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi.

TEKİN ARICI E., GÜRAY C. (2018) Ege ve Orta Anadoluda Abdallık Geleneğinin Tarihsel ve Kültürel Özelliklerinin Müzik Gelenekleri ve Müzikal Analiz Üzerinden Değerlendirilmesi, Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi.

AKMAN, E. (2022) Rumkale Çepnilerinde Cem, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi.

Bildiriler

DURMAZ E., DEĞİRMENCİOĞLU L. (2022) Devlet Konservatuvarları Lisans Düzeyi Kemane Dersi İçin Konu Alanı Önerisi, 4. Ulusal Balıkesir Türk Müziği Sempozyumu.

ORHAN E., DEĞİRMENCİOĞLU L. (2022) Student Opinioans on Using Augmented Rality Technolgy in Turkish Music, Sivas International Conference on Scientific an Innovation Research.

ERDEM T., KARASU GÖKÇE N., ÇORUH L., (2019) Gerçeklik, Sanallık ve Sanat, 4. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu ve Sergisi.

ŞAHİN A., LEVENDOĞLU O., (2021) Mes’ud Cemil’in Zihnî Dünyasına Bütüncül Bir Bakış, Doğumunun 150. Yılında Uluslararası "Üstad-ı Cihan" Tanburi Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu.

ÖZŞEN B., ARSLANBOĞA M. (2023) Türkiye'de Müzikoloji/Müzik Bilimleri Doktora Tezleri Üzerine Tematik Bir Analiz, I. Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi.

Kitap Bölümleri

Ay D., Aykut A. GÖRSEL SANAT ARAŞTIRMALARINDA BİR A/R/TOGRAFİ ÖRNEĞİ Çağdaş Sanat Gündemi, Aygül Aykut, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, ss.66-94, 2021

Ay D., Aykut A. (Editör) Çağdaş Sanatta Yabancılaşma Kavramı, Rolü ve Kapsamı çağdaş sanat gündemi, Prof. Dr. Aygül Aykut, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, ss.35-63, 2021

Akman, E. Gaziantep Abdallık Geleneğinde Müzik Pratikleri. Yedi İklim Çar Köşede Hacı Bektaş Veli. Hollanda, Leiden: Sota Yayınları, ss.473-500, 2021.

Kaya E.E, Üstün E. ve Alkan K.Y., Nevşehir Türküleri, Konya: Eğitim Yayınevi, 2020.