Vizyon

VİZYON: Güzel sanatlar Enstitüsünün vizyonu; güzel sanatlar alanında yaratıcı faaliyetler ile topluma hizmet eden, Erciyes Üniversitesi’nin, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olma hedefine paralel olarak, dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda vizyonumuz;

  • Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile bilim, güzel sanatlar ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan;
  • Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu bireyleri bünyesinde barındıran;
  • Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü programları uygulayan; ortaya koyabildiği ve yaratıcılıklarının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim veren;
  • Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmasını geliştirebilen;
  • Toplumun hızlı değişim ve gelişim sürecinde, iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen;
  • Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, dönüte dayalı hedefler doğrultusunda değişime açık alt yapıya sahip;
  • Evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği; öğretim üyelerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarını kolaylaştıracak ve disiplinler arası çalışmalarla sanata katkılarını arttıracak ortamların oluşturulmasını sağlayan;
  • Mensubu olmakla gurur duyulan bir enstitü olmaktır.
  • Vizyonumuz; ileri ve uluslararası düzeyde, ülkenin dünya literatüründeki rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve sanatsal araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar ve sanatçılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan, bilim ve sanat dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.