Araştırma - Proje

Sosyal Bilimler ve Sanat Temelli Araştırma Destek Projeleri (SBSP)

Tanımı ve Kapsamı: Sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarında Ar-Ge faaliyetlerini yürüten öğretim elemanlarını destekleyerek, evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, bilimsel araştırma faaliyetlerini teşvik edilmesini ve geliştirilmesini hedefleyen araştırma projesidir. Bu proje türü altında sanat temelli araştırma projeleri de desteklenmektedir. Sanat temelli araştırma projeleri, nicel ve nitel araştırmalardan farklı olarak, araştırmanın her aşamasının sanatsal faaliyetler aracılığıyla sürdürülmesi, veri kaynağı ve bilgi üretimi için sanat eserinden yararlanılmasını temel alan tüm sanatsal uygulamaya/ürüne/esere dayalı araştırma yöntem ve yaklaşımları içeren ve alanında özgün çıktılar sağlayan AR-GE projeleridir.

Değerlendirme ve ilkeler: Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak üniversite dışından en az iki hakeme gönderilir. BAP Komisyonu, gelen değerlendirme raporlarını, proje ekibinin akademik performanslarını ve yürüttükleri BAP projeleri kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

Proje önerilerinin sanat temelli araştırma projeleri olarak değerlendirilmesi için aşağıda yer alan ön koşulları sağlaması gerekmektedir:

1-Proje sanat alanına katkıda bulunmalı, sanatsal anlayışı genişletmeli ve farklı perspektifler yaratmalıdır.

2-İlgili alana sanatsal ve bilimsel açıdan eşit düzeyde katkı sağlamalıdır.

3-Sanat uygulamaları araştırma sürecinin ve sonucunun merkezinde yer almalıdır.

Her sanat temelli araştırma projesinde aşağıda yer alan hususlar sağlanmalıdır:

1- Sanatsal ürüne ve sanat alanına ilişkin yeni bir bakış açısının geliştirilmesi.

2- Hem sanat nesnesi(estetik açıdan) hem de bir araştırma metni (bilimsel açıdan) olarak eşit derecede nitelikli olmalıdır.

3- Projede konunun özüne inilmeli, izleyici/okuyucuyu konunun özünden uzaklaştıracak ayrıntılara yer verilmemeli, yalın bir dil ile ifade edilmelidir.

4- Belirli ve değişmez bir standartta olmasa da eser ve metin arasında belirli bir tutarlılık olmalıdır.

5-Yapılan araştırma izleyici/okuyucuda yeni perspektifler ve yeni anlamlar yaratmaya zemin hazırlamalıdır.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Uygulama Esasları “III. Genel İlkeler / 3. Projelerin Başlatılması, Ara Raporlar ve Sonuç Raporunun Sunulması” başlığında belirtilen genel ilkeler geçerlidir.

Detaylı bilgi için: https://bap.erciyes.edu.tr/